Nederlandse goederenhandel met China, 2002 - jan. 2020

voorbeeldweergave factsheet
Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.
In de eerste plaats wordt de positie van China in de totale Nederlandse goederen- en landbouwhandel beschreven, zowel voor de export naar China als de import uit het land. Vervolgens is er aandacht voor de ontwikkeling van de Nederlandse goederenhandel met China door de tijd. Ten slotte is er aandacht voor de belangrijkste goederen binnen de handel met China. De factsheet is samengesteld op verzoek van en bekostigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aanleiding is de Corona-uitbraak in China in december 2019.