Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

Secundaire analyses op basis van NEA 2014-2018. De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018.
De tabellen zijn samengesteld op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014-2018 in opdracht van het ministerie van BZK.