Sterfte naar migratieachtergrond Den Haag, 1998-2018

© Hollandse Hoogte / Just like to travel
In dit onderzoek zijn twee cohorten van inwoners van Den Haag tien jaar gevolgd en is bekeken hoeveel personen in die tien jaar zijn overleden.
De inwoners van Den Haag op 1 januari 1998 en op 1 januari 2008 zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen en naar migratieachtergrond. Hierna is bekeken hoeveel personen na tien jaar zijn overleden. Vervolgens is voor de verschillende migratie-achtergronden de Standard Mortality Rate (SMR) berekend.
Dit onderzoek is bekostigd door de GGD Haaglanden en uitgevoerd via het Urban Data Center/Den Haag.