Leefstijl, 2019

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.
Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Staat van Volksgezondheid’ (www.staatvenz.nl), volksgezondheidenzorg.info en leefstijlmonitor.nl . Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken'.