Gezonde levensverwachting naar inkomen

Voorwaardelijke sterftekans naar inkomen en geslacht
Extra berekeningen naar aanleiding van de StatLine tabel “(Gezonde) Levensverwachting; inkomensklasse”, bekostigd door Mercer