Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018

Aantallen huishoudens met vermogen in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen naar provincie en gemeente.
Deze tabellen geven de aantallen huishoudens met vermogen in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar provincie- en gemeenteindeling 2019.
Opdrachtgever: KWIZ