Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017

© Hollandse Hoogte
Dit onderzoek heeft in kaart gebracht hoeveel personen bepaalde typen medicijnen verstrekt kregen.
De medicijnen die zijn onderzocht betreffen zogenaamde ‘psychische middelen’: benzodiazepinen, antidepressiva en opioïden. Naast de landelijke aantallen is specifiek gekeken naar de inwoners van Den Haag en de andere gemeenten in de regio Haaglanden, én Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Van de inwoners zijn verschillende kenmerken weergegeven, zoals geslacht, leeftijd, type huishouden en de voornaamste inkomensbron.