Eenduidige cijfers over morbiditeit

Morbiditeitscijfers op basis van in de zorg geregistreerde gegevens

Het CBS heeft samen met het RIVM en Nivel een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het berekenen van indicatoren over het vóórkomen van ziektes en aandoeningen (morbiditeit) op basis van in de zorg geregistreerde gegevens uit meerdere bronnen.

In het bijzonder is hierbij voor een selectie van aandoeningen de meerwaarde onderzocht van het combineren van medische registraties. Tevens is inzichtelijk gemaakt wat elke afzonderlijke bron bijdraagt aan morbiditeitscijfers.

Het uiteindelijke doel is om betere schattingen van morbiditeitscijfers over de Nederlandse bevolking te verkrijgen.