Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen en over de ontvangen meldingen. In aanvulling op de reguliere halfjaarlijkse publicatie van het CBS is deze tabellenset nu samengesteld. De tabellenset is een nadere detaillering van enkele tabellen uit de reguliere publicatie over het 1e halfjaar van 2019 (te weten tabellen 2, 3, 8 en 9). Waar in de reguliere publicatie slechts een uitsplitsing werd gemaakt naar een aantal hoofdgroepen van rol/functie en organisatie van de adviesvrager c.q. melder, bevat deze tabellenset de meest gedetailleerder uitsplitsing van rol/functie en organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

De tabel is gemaakt op verzoek van (en bekostigd door) het ministerie van VWS.