Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Personen in de gemeente Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, uitgesplitst naar wijken en buurten, 2018.
Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard op 1-1-2018 worden uitgesplitst naar leeftijd en hoogte van het gestandaardiseerd huishoudinkomen in klassen. Voor alle combinaties van groepen wordt
het aantal personen weergegeven, alsmede het aantal personen met voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid of uit eigen onderneming. Tabel 1 is op wijkniveau, tabel 2 op buurtniveau. Bekostigd door: Ecorys.