Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2018

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2018
Aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar leeftijd en hoogst behaalde opleidingsniveau van de hoofdkostwinner, huishoudensgrootte, provincie, landsdeel/grote steden, giftenaftrek en gemiddeld bedrag giftenaftrek, 2018, voorlopige cijfers
Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam