Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012

Afbeelding, Vader met kind op de arm zwaaiend met de Nederlandse vlag
© Hollandse Hoogte / Martijn Beekman
Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering (2007 – 2012) met een aantal persoonskenmerken in 2018, zoals leeftijdsklasse, geslacht, herkomst en woongemeente.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).