Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012

Afbeelding, Vader met kind op de arm zwaaiend met de Nederlandse vlag
© Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Erratum:

Helaas zijn er in de oorspronkelijke tabel twee onvolkomenheden vastgesteld bij de indicatoren ‘duur verblijfsrecht’ en ‘duur handhaving’. In deze nieuwe versie zijn deze onjuistheden gecorrigeerd. Daarnaast is een extra uitsplitsing naar geslacht toegevoegd.
Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering (2007 – 2012) met een aantal persoonskenmerken in 2018, zoals leeftijdsklasse, geslacht, herkomst en woongemeente.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).