Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 jeugdhulp met verblijf ontvangen en dat al onafgebroken sinds 2015 hebben ontvangen.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert is deze tabel samengesteld. De tabel is gemaakt op verzoek van (en bekostigd door) VNG Realisatie in verband met het implementatietraject van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.