Bewoonde woonruimtes 2012-2019

In deze tabel wordt inzichtelijk waar personen wonen ongeacht het type woonruimte.
Het aantal bewoonde woonruimten is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Downloads