Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2017

Belastbaar inkomen van huishoudens in Rotterdam, naar wijk en buurt, 2017.

Op basis van de integrale inkomens- en vermogensstatistiek is, op verzoek van de klant voor particuliere huishoudens, waarvan het inkomen is waargenomen, het belastbaar inkomen ingedeeld in zes categorieën. Daarbij is onder andere de zogenaamde huurtoeslaggrens gehanteerd voor verschillende huishoudenstypen.

Voor 2017 zijn de volgende grensbedragen gehanteerd op verzoek van de opdrachtgever:

  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan de AOW-leeftijd: €22.200
  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner vanaf de AOW-leeftijd: € 22.200
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan de AOW-leeftijd: €30.150
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner vanaf de AOW-leeftijd: €30.175

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam.

Downloads