Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

De vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein (Divosa) zet in 2019, inmiddels samen met 159 Nederlandse gemeenten, een benchmarktool op voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 26 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd. 

Op 13 april is een eerste versie gepubliceerd van de gemeentelijke benchmark statushouders. Hierover is op 20-8-2019 een erratum verschenen. 

Opdrachtgever: Divosa.

Downloads