Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Erratum:

In 2019 zijn, in het kader van een pilot van de gemeentelijke benchmark statushouders, 27 indicatoren berekend over statushouders, op gemeentelijk niveau. Ondanks onze zorgvuldigheid is er fout geconstateerd in indicator 24, over het onderwijsniveau van onderwijsvolgende statushouders.
Door een verwerkingsfout in het databestand zijn ten onrechte ‘dubbele onderwijsniveaus’ opgenomen voor statushouders die binnen de onderzoeksperiode 2014-2018 en stap hebben gemaakt naar een hoger onderwijsniveau.
Het meest voorkomende voorbeeld: een statushouder gaat in de periode 2014-2018 van voortgezet onderwijs (VO) naar MBO(2-4) en volgens de berekende variabele in ons bestand volgt deze persoon in 2018 zowel VO als MBO.
Door deze fout is er sprake van een overschatting van het aantal onderwijsdeelnemers in de categorie “VO/MBO1” en een onderschatting van het aantal onderwijsdeelnemers in de categorieën “MBO2-MBO4” en “HBO/WO”.
Omdat de onderwijsindicator vaak kleine aantallen betreft, is de impact op de relatieve cijfers aanzienlijk groter dan op de absolute cijfers.
Voor kleine gemeenten is er meestal geen impact, omdat deze indicator voor kleine gemeenten nog nauwelijks/geen vulling heeft in verband met te kleine aantallen.

Verder zijn er twee verbeteringen in de indeling van specifieke onderwijsvolgenden in categorieën.
Jongeren in internationale schakelklassen (ISK’s) worden nu ingedeeld in de categorie ‘VO/MBO1’, waar ze tot nu toe werden ingedeeld in de categorie ‘overig’.
MBO’ers voor wie het MBO-niveau (nog) niet bekend was werden tot nu toe ingedeeld in de categorie ‘VO/MBO1’. Inmiddels is er een verbeterde afleidingsmethode, waardoor er geen gevallen meer zijn met MBO-niveau ‘onbekend’.
De MBO’ers met tot nu toe een onbekend MBO-niveau worden nu ingedeeld in de categorie VO/MBO1 of de categorie MBO2-4, afhankelijk van het eigenlijke niveau.
Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

De vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein (Divosa) zet in 2019, inmiddels samen met 159 Nederlandse gemeenten, een benchmarktool op voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 26 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd. 

Op 13 april is een eerste versie gepubliceerd van de gemeentelijke benchmark statushouders. Hierover is op 20-8-2019 een erratum verschenen. 

Opdrachtgever: Divosa.

Downloads