Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens bij gemeenten over het aantal verstrekte Wmo-voorzieningen. Deze informatie wordt door het CBS aangevuld met gegevens over het gebruik van jeugdzorg en van bijstand en re-integratie. Op deze wijze ontstaat per persoon en huishouden een beeld van het gebruik van voorzieningen in het gehele sociaal domein. Op StatLine worden hierover uitkomsten per gemeente en per wijk gepubliceerd. Op verzoek van de gemeente Rotterdam is deze aanvullende tabellenset samengesteld, waarin het gebruik van voorzieningen sociaal domein in Rotterdam per buurt in kaart is gebracht.
Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 190821, voorzieningen sociaal domein Rotterdam”