Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*

Saba; huishoudens naar inkomensklassen en aantal huishoudensleden, 2017*
Saba; aantal huishoudens naar bruto- en besteedbaar inkomen in klassen en naar aantal huishoudensleden. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2017.

Downloads