Kinderopvang naar gemeente, 2018

© Hollandse Hoogte
Maatwerktabellen over 63 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2018, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren, aantal kinderen en aantal huishoudens met kinderopvang. De gegevens zijn gesplitst naar wijk, buurt, soort opvang en kenmerken van de aanvragers en kinderen. Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).
Voor de gemeente Lelystad zijn aparte tabellen gemaakt met wijkindelingen die afwijken van de standaard CBS-wijkindeling.