Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16.
Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. Voor de werkende uitstromers is weergegeven in welke bedrijfstak zij op peilmoment 2017 werkzaam zijn.

Er zijn vijf tabellen over mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 opgeleverd:
1. Arbeidskenmerken naar instelling
2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio
3. Arbeidskenmerken naar RMC-regio
4. Bedrijfstak naar instelling
5. Bedrijfstak naar arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar degenen met alleen werk, alleen uitkering, met zowel werk als een uitkering en zonder werk en zonder uitkering. Voor de werkenden is het aantal economisch zelfstandigen, het aantal dat 12 uur of meer per week werkt en het aantal per dienstverband weergegeven. Van de werknemers is het bruto uurloon getoond.

Deze tabellenset vervangt de set die op 4 juli 2019 is gepubliceerd. In deze herziene set zijn de cijfers over economische zelfstandigheid op andere een manier afgerond en onderdrukt. Het CBS hanteert namelijk voor de inkomensstatistiek, waar economische zelfstandigheid op gebaseerd is, een minimale publicatiegrens van honderd eenheden en afronding van aantallen op honderdtallen. Dit zijn algemene regels die onthulling voorkomen én beperkingen ten aanzien van de nauwkeurigheid weerspiegelen.