Scale-ups in Zuid-Limburg

Deze bevat informatie over het aantal scale-ups in de gemeentes van Coropgebied Zuid-Limburg.
Deze tabel is samengesteld in opdracht van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en bevat informatie over het aantal scale-ups in de gemeentes Coropgebied Zuid-Limburg.
De gegevens hebben betrekking op de periode 2013-2018.

Downloads