Licht verstandelijk beperkten volgens registratie, 2015

Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking volgens registraties van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de registratie van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) en de registratie van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).
Tabellen met de uitkomsten van een onderzoek naar kenmerken en het voorzieningengebruik van mensen met een licht verstandelijke beperking volgens registraties van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de registratie van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) en de registratie van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).
Dit onderzoek betreft het aantal personen met een LVB als zij met specifieke indicaties/codes geregistreerd staan in een van bovenstaande registraties. Personen met een LVB die niet in één van deze registraties voorkomen of binnen deze registraties met andere indicaties/codes geregistreerd staan, kan het CBS niet onderscheiden en zijn dus niet meegenomen in het onderzoek.
Bekostigd door: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 180029.