Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar inkomen

Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen
  • De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen;
  • Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden;
  • Het betreft de situatie op 31 december 2014, 2015 en 2016 (peildatum).