Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 15 gemeenteclusters, 2013-2017.

Tabellen met de onderwijssoort die 14- en 17-jarigen volgen, uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders in drie categorieën, voor 15 gemeenten of gemeenteclusters. Voor beide leeftijdsgroepen betreft het gemiddelde cijfers over vijf schooljaren: 2013/'14 tot en met 2017/'18.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.