Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De tabellenset bestaat uit 5 tabellen. Elke tabel geeft de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het mbo uitgesplitst naar de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

In tabel 1 is een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en met 2016/'17. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitstromers met en zonder diploma.

In de tabellen 2 t/m 5 zijn uitkomsten van de cohorten 2015/'16, 2016/'17 en 2017/’18 weergegeven. Van de cohorten uitstromers na schooljaar 2015/'16 en 2016/'17 worden de arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerden gegeven op twee peilmomenten: direct na verlaten van het mbo en één jaar na verlaten van het mbo (beide voor de maand oktober). Van het cohort uitstromers na schooljaar 2017/'18 worden alleen de arbeidsmarktkenmerken gegeven direct na uitstroom. De arbeidsmarktkenmerken met als peilmaand oktober 2018 betreffen voorlopige cijfers. De arbeidsmarktkenmerken worden gegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar niveau en studierichting.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).