Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.
Team Rechtsbescherming en Veiligheid heeft op basis van de gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem van de meldkamers in Nederland de technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd, samengesteld. Dit is gedaan voor de jaren 2013 tot en met 2018. De maatwerkopdracht is op verzoek van Instituut Fysieke Veiligheid gemaakt. Zij vroegen een tabellenset met daarin gegevens per kalenderjaar van hulpverleningscategorieën in Nederland en uitgesplitst naar Veiligheidsregio’s. Als indicator van ‘echte’ hulpverlening is de alarmeringstijd aangehouden. Deze moet dan bij een melding ingevuld zijn. Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190617.