Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het rijden in de eigen auto lagen gemiddeld een kwart hoger.
In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten. De cijfers hebben betrekking op de periode van 2009 tot en met juli 2019.