Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

Deze tabellenset bevat cijfers m.b.t. het aantal en aandeel personen van 15 jaar tot AOW-leeftijd met werk en een uitkering naar migratieachtergrond voor verslagjaar 2017 (Tabel 1 en 2) en verslagjaar 2005 (Tabel 6 en 7). Ook bevat deze cijfers over het percentage personen met een uitkering naar soort uitkering en migratieachtergrond voor verslagjaar 2017 (Tabel 3) en verslagjaar 2005 (Tabel 8). Tot slot zijn voor verslagjaar 2017 cijfers opgenomen met het aantal en aandeel AOW’ers, gekorte AOW’ers en gekorte AOW’ers met aanvullend bijstand naar migratieachtergrond (Tabel 4 en 5).

Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het CBS heeft vanuit statistische overwegingen de tabellenset over het verslagjaar 2005 gereconstrueerd en toegevoegd.

Downloads