Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Nederland is op te delen naar verschillende regionale niveaus. Provincies en gemeenten horen bij de meest gangbare indelingen. Hier tussen zitten de woningmarktregio’s gedefinieerd door de COROP-gebiedsindeling. Voor deze gebiedsindeling zijn prijsontwikkelingen berekend van verkochte bestaande koopwoningen voor de periode 1995 t/m derde kwartaal 2019.

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.