Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op verzoek van het ministerie van JenV heeft het CBS een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden op om basis van deze gegevens inzicht te verkrijgen in de mate waarin broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden. Deze mogelijkheden blijken beperkt te zijn.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer ‘181012b, uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes’.