Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

De maatwerktabel bevat gegevens over suïcide naar GGZ-regio, waarbij de overledenen ingedeeld zijn naar de gemeente waar zij woonden ten tijde van het overlijden.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft overlijdensjaar 2018.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 190589. Opdrachtgever: GGZ Rivierduinen.