Staatsbalans, 2018

Een pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans.

De Staatsbalans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het vermogen van de Rijksoverheid. Deze balans is door het CBS opgesteld volgens de regels van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De Staatsbalans kent dezelfde grondslagen als de Overheidsbalans die het CBS publiceert, maar beperkt zich tot het Rijk. De Overheidsbalans beschrijft de gehele overheid.
In de methodebeschrijving is nader toegelicht wat onder de Rijksoverheid wordt verstaan.

De Adviescommissie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid (AVRo) heeft in 2017 een herintroductie van de Staatsbalans aanbevolen. In opdracht van het ministerie van Financiën wordt met dit pilotonderzoek invulling gegeven aan die aanbeveling.