Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017

© ANP
Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Rapport over eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen in de periode 2014-2017. Naast de ontwikkeling van de eigendomsmutaties zijn ook kenmerken van eigenaren van woningen die in 2016 van een koopwoning naar een particuliere huurwoning zijn gegaan, kenmerken van bewoners van woningen die in 2016 van een koopwoning naar een overige huurwoning zijn gegaan en kenmerken van bewoners van woningen die in 2016 van een overige huurwoning naar een koopwoning zijn gegaan, in beeld gebracht. Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Het CBS en Kadaster werken samen in een strategische alliantie met als doel om te komen tot meerwaarde voor de samenleving.