Werkende armen in Den Haag, 2015-2017

© Nikki van Toorn (CBS)
Wat zijn de kenmerken van personen met werk als voornaamste inkomensbron in huishoudens tot 110% en 130% van het sociaal minimum in Den Haag?
Mensen die werken maar evengoed tot de doelgroep voor armoedebeleid behoren, zijn vaak niet in beeld van een gemeente. Deze tabellen geven meer achtergrondinformatie over deze groep. Bekostigd door de gemeente Den Haag.