Zorg voor kinderen Caribisch Nederland, 2018

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018.
Deze tabellen zijn gemaakt in het kader van onderzoek naar zorg voor kinderen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) en bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen zijn gebaseerd op de resultaten van enkele vragen die in 2018 zijn toegevoegd aan het Arbeidskrachtenonderzoek op Caribisch Nederland (AKO-CN). Dit is een tweejaarlijks vragenlijst onderzoek onder een representatieve steekproef van adressen op de drie eilanden van Caribisch Nederland.