Werkend Nederland, 2018

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
Een herhaalonderzoek over een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector, 2018.
Het betreft twee tabellen over werknemers in Nederland ingedeeld naar een aantal kenmerken, te weten: geslacht, leeftijdsklasse, gemiddelde leeftijd per klasse, arbeidsrelatie, sectorindeling UWV/SBI, jaarloonklasse. Hiervan wordt het gemiddeld jaarloon per klasse en de verzekerde duur weergeven. Dit is bekostigd door: AAA-Risk Finance.