Kernindicatoren Integratie 2019

Het CBS stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen.
De kernindicatoren hebben als doel de staat van de integratie in Nederland kernachtig weer te geven. In de tabellen is aandacht voor onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, criminaliteit, gezondheid, huwen, inkomen en sociale samenhang. In de tabellen met cijfers die betrekking hebben op arbeidsmarkt, criminaliteit, huwen en onderwijs is tevens een uitsplitsing gemaakt naar eerste en tweede generatie migranten.