Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017

Middelgrote- en grootverbruikers van elektriciteit en/of gas, per gemeente en per sector, 2017.
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq) hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer (wM). De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen. De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.