Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018

In deze tabel wordt de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 gesplitst in Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabel over gesloten jeugdhulp samengesteld. Deze tabel beschrijft het aantal jongeren en het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren in de periode 2015 tot en met 2018 hebben ontvangen. De gegevens zijn uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ en naar de duur van afgesloten trajecten.
Het aantal jongeren en trajecten Jeugdzorg-Plus wordt ook per jeugdregio getoond.