Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.
De gegevens worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de zelfstandige, zoals leeftijd en bedrijfstak. De tabellen zijn gemaakt op verzoek van tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).