Areaal asperges per gemeente in 2018

Hoe groot was het areaal asperges in de Nederlandse gemeenten in 2018?
In deze aanvullende tabel is per gemeente het areaal asperges af te lezen, hoeveel hectare landbouwgrond er per gemeente in totaal in gebruik is voor de teelt van asperges. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Bij het bepalen van het areaal is rekening gehouden met de gemeentegrenzen van 2018.

Downloads