Geëmigreerde boeren, 2016

© ANP
Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Op basis van een koppeling tussen cijfers uit de Landbouwtelling en de Basisregistratie personen is voor 2016 bepaald hoeveel boeren er geëmigreerd zijn.

Bekostigd door: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.