Familiebedrijven in Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland
In opdracht van Hogeschool Windesheim zijn gegevens samengesteld over familiebedrijven in de provincie Gelderland. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset waarin ingegaan wordt op het aantal familiebedrijven op 1 januari 2016, omzet, toegevoegde waarde, werknemersbanen en werknemers, leeftijd van directieleden, r&d, uitvoer van goederen.