Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio

Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017

Deze tabel bevat cijfers over de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in de sector Vervoer en opslag in 2017. Deze cijfers zijn gepresenteerd per landsdeel, provincie en voor de Metropoolregio Amsterdam.

  • De cijfers zijn verbijzonderd naar onderwijsniveau;
  • De gegevens zijn afkomstig van de Enqûete Beroepsbevolking van het CBS, 2017;
  • Deze tabel is samengesteld in opdracht van Fanion onderzoek & advies.