Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018

Kinderen knutselen in de klas
© Hollandse Hoogte / marlieswessels.nl
Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.
De gemeente Hilversum heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd een tabel samen te stellen op peilmoment 1-1-2018 met daarin per wijk het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag. Dit wordt afgezet tegen het totaal aantal huishoudens en het totaal aantal huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in de gemeente Hilversum.
Bekostigd door: gemeente Hilversum