Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17

In opdracht van de gemeente Lelystad is een tabellenset gemaakt met gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) in Lelystad.
Voor alle leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar (2015 of 2016) stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs (vo) is gekeken wat hun (onderwijs)positie in het volgend schooljaar is. Er is een uitsplitsing gemaakt naar onderwijssoort, woongemeente en schoolgemeente. De cijfers over de overgang van schooljaar 2015/'16 naar 2016/'17 zijn definitief en over de overgang van schooljaar 2016/'17 naar 2017/'18 voorlopig.