Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Tabellenset met inkomenskenmerken van de jongere partners van alle AOW-gerechtigden met partnertoeslag die zijn geboren vóór 1950 en in de periode 2012 t/m 2016 zijn overleden. In de tabellen zijn gegevens opgenomen over de inkomenssituatie van de jongere partners één jaar voor en één jaar na het overlijden van hun AOW-gerechtigde partner.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid