Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017
De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2011-2017. Ook wordt het vermogen en de vermogensopbouw van de 1 en 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond. De tabellen zijn gemaakt in opdracht van de Volkskrant.