Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018
Van de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden zijn diverse achtergrondkenmerken in beeld gebracht, op basis van de data die bij het CBS beschikbaar zijn op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Het betreffen gegevens op het gebied van huishoudens, echtscheidingen, immigratie, jeugd- en volwassenenhulp, onderwijs, wanbetalers zorgverzekeringswet en werknemers.

Bekostigd door: CentERdata