Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015

Ontwikkeling van het bodemgebruik (wonen, werken, landbouw, natuur, enz.) in de afgelopen twintig jaar in de twaalf provincies.
Deze tabel bevat gegevens over het ruimtegebruik per provincie in 2015, afgezet tegen de situatie in 1996. De bevolkingsontwikkeling in die periode wordt daar deels aan gerelateerd. De focus ligt op de verschillen in oppervlakte bebouwd terrein tussen provincies.